www.apkranteknik.se

CE-märkning

CE-märkning är fortfarande för många ett relativt okänt begrepp trots attlagen började gälla 1 januari 1994 och omfattar alla lyftredskap som släppts ut på marknaden efter 1 januari 1995. Mer information om CE-märkning finner ni nedan. Samtliga av oss tillverkade lyftredskap är försedda med tillverkningsskylt och CE-märke. Lyftredskapen levereras alltid med CE-intyg.

Följande gäller:

  • Samtliga lyftredskap som tagits i bruk efter 1 januari 1995 skall vara CE-märkta.
  • För samtliga lyftredskap som tagits i bruk tidigare gäller arbetsmiljölagen, d.v.s. de skall uppfylla de föreskrifter som låg till grund när de tillverkades.
  • Det är tillverkaren som har det juridiska ansvaret för att lyftredskapet uppfyller gällande bestämmelser.
  • Om olycksfall sker och dokumentation saknas är det är det arbetsgivaren som betraktas som tillverkare och har ansvaret för lyftredskapets konstruktion.

Hur ser det ut hos er?

  • Finns det lyftredskap som tagits i bruk efter 1 januari 1995 som ej är CE-märkt?
  • Finns det lyftredskap som tagits i bruk tidigare och som ej är dokumenterade?
  • Om sådana lyftredskap finns i bruk, är du medveten om ansvarsfördelningen?

Behöver ni hjälp?

Du kan med förtroende vända dig till AP Kranteknik AB för att få hjälp med att inventera och dokumentera dina befintliga lyftredskap. Behöver du nya måttanpassade lyftredskap har vi lång erfarenhet och mycket god yrkesskicklighet beträffande konstruktion och tillverkning av lyftredskap.

 

 

 

©2006 AP Kranteknik AB
C/O Ari Rajala
Hyttgatan 16A
811 30 Sandviken
Tel: 026-4201404
Mail: info@apkranteknik.se